sanggot


sang·gót

png
:
karit na panungkit ng niyog.

sáng·got

png
1:
[Hil Seb War] pagdalisay ng tubâ mula sa punò ng niyog
2:
[Hil Seb Tau] kárit1