karit


ká·rit

png
1:
[Kap Pan Tag] kasangka-pang panggamas o pampútol ng damo, may kurbadong talim, at may puluhang kahoy : garáb, galáb, kagót, láwit2, sánggot2, scythe, sickle1 Cf kaláwit, lingkaw — pnd ka·rí·tin, mag· ká·rit, ma·ngá·rít
2:
talim na may lampas ulong puluhan, ginagamit na pansungkit sa bungangkahoy
3:
gasgas o mababaw na hiwa sa balát o anumang rabaw Cf gálos
4:
[Pan Tag] proseso ng pagkuha sa katas ng nipa upang gawing alak o sukà.

ka·ri·ta·tí·bo

pnr |[ Esp caritativo ]

ka·ri·té·la

png
:
varyant ng karetela.

ka·ri·tón

png |[ Esp carretón ]
:
sasak-yang panghakot, may gulóng, hini-hila ng kalabaw o báka kung malakí, itinutulak ng tao kung maliit Cf karetéla, káro — pnd i·ka·ri·tón, ka·ri·tu·nín, mag·ka·ri·tón.

ka·ri·to·né·ro

png |[ Esp carretonero ]
1:
tagagawâ ng kariton
2:
tagatulak ng kariton.