sapnit


sap·nít

png
1:
Med súgat na likha ng saplit ng anumang bagay na matalas
2:
Bot uri ng matinik na baging sa gubat : DÁWAG2, DÁWER1, KABÍT-KÁBAG2