dawag


dá·wag

png
1:
Bot baging (Toddalia asiatica ) na matinik, lungti, at maliliit ang bulaklak
2:
3:
Bot pa-lumpong (Capparis horrida ) na 3 m ang taas, matinik, at kulay rosas ang mga talulot ng bulaklak : BARALÁWIK, HALUBÁGAT-BÁGING, LAGÍNAW, TALÁKTAK, TARÁBTAB, TARÁKTAK
4:
Bot palumpong (Capparis micracantia ) na 2-4 m ang taas, pulá at bilóg ang bunga : ALÚNGUNG, BAYÁBAS UWÁK, HALUBÁGAT, KASÚWIT, MALARÁYAT KÁHOY, SALIMBÁGAT, SALIMÓMO, SALWASÚWA
5:
Bot baging (Mezoneuron latisiliquum ) na karaniwang gumagapang sa matataas na punò, may bungang patulis ang magkabilâng dulo at may puláng butó : KÁMITKÁBAG, KÁMOTPUSÀ3
6:
Bot matinik na punongkahoy
7:
Bot tinik ng uwáy : SÁBIT3, SÚKSOK
8:
Bot tinik ng palasan
9:
pook na masukal : THICKET Cf DAWÁGAN

da·wá·gan

png |Heo |[ dáwag+an ]
:
pook na makapal at matataas ang damo at baging.