saranggola


sa·rang·gó·la

png
:
pinalilipad na laruang karaniwang gawâ sa manini-pis na patpat ng kawayang balangkas at sinapnan ng papel o manipis na tela : ÁLLAW, BÁNOG-BÁNOG1, ÍLLAW, KITE1, SIKÁP1, TABÁNOG Cf GURYÓN2