sari


sa·rì

png
1:
[ST] maraming bagay na tinipon o pinaghalò : BALÁKI2, SÁMOT Cf SARÌ-SARÌ

sá·ri

png
1:
[ST] pagbigkas ng mga salitâng nakasasakít
2:
[Hin] mahabàng cotton o sutla na tradisyonal na kasuotan ng mga babaeng Hindu.

sá·ri

pnt |[ Pan ]

sa·ri·bú·hay

png |[ sari+buhay ]

sa·rí·kan

png |Zoo |[ Tbw ]

sa·rí·kaw

png |[ Ilk ]
:
paha ng hinábing yantok o kawayan na inilalagay sa loob ng sombrero upang lumápat sa ulo.

sa·ri·ká·ya

png |Bot |[ Mrw ]

sa·rí·li

png |[ Kap Tag ]
1:
tao o bagay na itinuturing na may natatanging indibidwalidad : BÁGI, BARÁN2, KALUGARÍNGON, KAUGALÍNGON, SADÍRI, SELF, SIRÎ
2:
ang katangian o ugali ng isang tao : BÁGI, BARÁN2, KALUGARÍNGON, KAUGALÍNGON, SADÍRI, SELF, SIRÎ
3:
4:
Sik ang ego na nagdurusa, nakaaalala, naglulunggati, at iba pa, kayâ “nawala sa sarili ” ang táo kapag hindi nakontrol ang damdamin : BÁGI, BARÁN2, KALUGARÍNGON, KAUGALÍNGON, SADÍRI, SELF, SIRÎ
5:
[ST] pagpapamána ng ama sa anak
6:
[ST] pagkakaroon ng pag-aari, kayâ “walang sarili ” ang mahirap.

sá·ri·lí·nin

pnd |[ sarili+nin ]
:
iukol sa sarili lámang.

sa·rim·ba·láy

png |[ Tbw ]
:
upuang yari sa kawayan.

sa·ring·gá·yad

png |[ Ilk ]

sa·rí·ngit

png |Bot |[ Ilk ]

sa·rí·nok

pnd |mag·sa·rí·nok, sa·ri·nú·kin, su·ma·rí·nok |[ Ilk ]
:
makisalamuha sa madla o sumáma sa isang pangkat.

sa·rí·pit

png |Med |[ Ilk ]

sa·rí·pot

png |Psd |[ Ilk ]
:
lambat na panghúli ng maliliit na isda.

sa·ri·rí

png |[ Mrw ]

sa·rì-sa·rì

pnr |[ Bik Hil Ilk Kap Seb ST War ]

sa·rí·ta

png |Lit |[ Ilk ]

sa·ri·ug·má

png |Lit |[ Ilk ]

sa·ri·wà

pnr
1:
kakukuha o kagagawâ pa lámang, hal sariwang gulay, bulaklak, o prutas : BÚGO, FRESH1, LÁB-AS, LÚNHAW2, MALÁNNAW
2:
kadáratíng pa lámang : FRESH1
3:
hindi maalat, kung sa tubig : FRESH1
4:
hindi panis, kung sa pagkain : FRESH1
5:
hindi ginamitan ng anumang paraan ng pagbuburo, pagtatapa, pagbibilad, o iba pang pampatagal sa gulay, karne, prutas, o isda : FRESH1
6:
hindi pagód : FRESH1
7:
muling tumubò, kung halaman o muling sumakít, kung sugat na inaalagaan
8:
manatiling mukhang batà, o hindi apektado ng nagdaang panahon.

sa·ri·yá

pnr |[ ST ]