sayang


sa·yáng

png |[ Iva ]
:
seremonya ng pagkatay ng baboy at pagwiwilig ng dugo nitó upang maging masagana ang ani o dumami ang mahuhúling isda.

sá·yang

png
1:
[Kap Tag] pag-aaksaya o pagpapalampas ng pagkakataon : ANÚGON, LAHÁWLA Cf HINÁYANG
2:
[Tin] pagdiriwang na panrelihiyon
3:
[War] pagdaraan nang hindi napapansin.

Sá·yang!

pdd |[ Kap Tag ]
:
himutok na nagpapahayag ng pagkawala ng oportunidad : KANÚGON!

sa·yá·ngat

png |[ ST ]
:
sungkit na mahabàng kawayan.

sa·yang·gú·seng

png |[ Ilk ]