seal


seal (sil)

png
2:
pandikit sa sisidlan, sobre, at iba pa
3:
inukit na piraso ng metal, at katulad, para sa pagtatatak ng disenyo
4:
substance o kasangkapang ginagamit sa pagtatakip ng anumang bútas o síwang
5:
kilos o pangyayaring nagbibigay ng garantiya sa isang bagay
7:
matapat na pangako, lalo na ng isang eklesyastiko sa paglilihim ng impormasyon ; obligasyon ng hindi pagbubunyag ng impormasyon
8:
Zoo akwatikong mammal (order Pinnipedia ) na kumakain ng isdang-dagat, may malapad at sapád na bisig, at paa na tíla magkakadikit ang mga daliri sa paa : KARNÉRONG-DAGAT, PÓKA

sealant (sí·lant)

png |[ Ing ]
:
substance na ipinandidikit o ipinanseselyo upang hindi pasukin ng hangin o tubig ang isang kulob na bagay.

sealer (sí·ler)

png |[ Ing ]
1:
kasangkapan o substance na ginagamit na pansara ; o tao na nagsasará ng mga sisidlan at iba pa
2:
barko o tao na ginagamit sa pangangalap ng mga poka.