segment


seg·mént

pnd |[ Ing ]
:
hati-hatiin o putol-putulin.

ség·ment

png |[ Ing ]
2:
Mat bahagi sa pagitan ng dalawang punto : SEGMÉNTO
3:
Zoo isa sa mga serye ng magkakahawig na pang-anatomiyang yunit ng katawan at mga appendage nitó, tulad ng makikíta sa bulate : SEGMÉNTO

seg·mén·to

png |[ Esp ]