siga


si·gà

png |Kol |[ pasiga-sigarilyo ]

si·gâ

png
1:
apoy na likha ng nasu-sunog na basura o damo : DÁOB, INÚDO, LÁPOG, SILÁB1, TEMTÉM, ÚLOK3
2:
pagpapausok ng mga haláman upang madaling mamulaklak at ma-munga : DÁOB, INÚDO, LÁPOG, TEMTÉM, ÚLOK3 Cf BONFIRE — pnd mag·si· gâ, pa·si·ga·án, si·ga·án.

si·gá·bo, si·ga·bó

png
1:
pag-ilanglang ng makapal na alikabok
2:
ingay na sabay-sabay : SIGALBÓ — pnr ma·si·ga· bó. — pnd mag·si· ga·bó, su·mi·ga·bó

si·gá·gaw

png |Bot |[ Ted ]

si·gal·bó

png

si·ga·lót

png
1:
hindi pagkakauna-waan Cf PAGTÁTALO1
2:
mahigpit at hindi maayos na pagkakabuhól-buhól.

si·gám

png |Med

si·gáng

png
1:
pagsasálang ng pala-yok, kawali, at iba pa sa kalan
2:
sini-gang1 — pnd i·si·gáng, mag·si·gáng
3:
sa paraang patalinghaga, katulad na pagsasálang sa isang tao.

sí·gang-dá·gat

png |Bot
1:
haláman (Jussiaea repens ) na nabubúhay sa mga tubig tabáng at latian, ginaga-wâng ensalada at gamot

si·gan·lu·pà

png |Bot |[ sigâ+ng+lupa ]

si·gá·pu

png |Zoo |[ Bik Tag ]

si·ga·ré·ra

png |[ Esp cigarrera ]
:
babaeng manggagawà sa pabrika ng tabako.

si·ga·ríl·yas

png |Bot |[ Esp cigarilla+s ]
:
halámang baging (Psophocarpus tetragonolobus ) na may bungang pod, may apat na panig at maprotina : KALAMISMÍS1, WINGED BEAN

si·ga·ríl·yo

png |[ Esp cigarillo ]
:
hititin na yarì sa ginayat na tabakong binilot sa manipis na uri ng papel : CIGARETTE, PITÍLYO, SMOKE3 — pnd mag·si·ga·ríl·yo, ma·ni·ga·ríl·yo, si·ga·ril·yu·hín.

si·gá·ro

png |[ Esp cigarro ]

si·gá·sig

png |[ Kap ST ]
:
síkap — pnd mag·su·mi·gá·sig, su·mi·gá·sig.

si·gáw

png
1:
malakas na tawag, hal ng isang humihingi ng saklolo o ng isang nása malayò : EYÁG, IKKÍS, ISYÁG, LÁHAW, NGANGÁK, PALÁHAW, PALAM-PÁNG, SINGGIT
2:
pabulyaw na pagmu-murá sa kapuwa
3:
pagsasabi ng katotohanan, lalo na kung pinipilit o pinarurusahan — pnd si·ga·wán, su· mi·gáw.

sí·gay

png |[ Hil Iba Pan Tag ]
1:
bahay o talukab ng isang uri ng hayop-dagat, tulad ng susô : BUSKAY, BUTIKKÍ
2:
Zoo [Hil Pan Tag] kalígay : BUTIKKÍ
3: