sirkulasyon


sir·ku·las·yón

png |[ Esp circulación ]
1:
paggalaw na paligid sa loob ng bílog : CIRCULATION
2:
Ana Med talaytay ng dugo : CIRCULATION
3:
apamamahagi ng kopya ng isang babasahín bbí-lang ng kopya nitó : CIRCULATION
4: