small


small (is·mól)

pnr |[ Ing ]
3:
hindi mahalaga.

small beer (is·mól bir)

png |[ Ing ]
1:
ba-gay na walang halaga
2:
serbesa na kakaunti ang alkohol.

small fry (is·mól fray)

png |[ Ing ]
1:
Zoo maliit na isda
2:
maliit o hindi maha-lagang bagay o tao.

small letter (is·mól lé·ter)

png |[ Ing ]
:
ma-liit na titik Cf CAPITAL LETTER

small potatoes (is·mól po·téy·tows)

png |[ Ing ]
:
tao o bagay na hindi maha-laga.

smallpox (is·mól·paks)

png |Med |[ Ing ]

small scale (is·mól is·kéyl)

pnr |[ Ing ]
:
ka-unti o higit na mababà.

small talk (is·mól tok)

png |[ Ing ]
:
usa-pan hinggil sa hindi mahahalagang paksa.

small wonder (is·mól wán·der)

pnr |[ Ing ]
:
hindi kataka-taka.