soap


soap

png |[ Ing ]
1:
Kem sabon
2:
Tro soap opera.

soapbox (sówp·baks)

png |[ Ing ]
1:
kahong sisidlan ng sabon
2:
anu-mang plataporma, pook, publikas-yon, at iba pa na ginagamit ng isang tao upang magtalumpati o humingi ng tulong.

soap opera (sowp ó·pe·rá)

png |Tro |[ Ing ]
:
drama sa telebisyon, na karaniwang serye at tumatalakay ng mga temang domestiko : SOAP2