sodom


Só·dom

png |[ Ing ]

So·dó·ma

png |[ Ing ]
:
sa Bibliya, bayan na nása timog ng Dagat Pula at wina-sak ng apoy na mula sa langit, kasá-ma ang Gomorrah, dahil sa kasama-an ng mga naninirahan dito : SODOM

so·do·mí·ya

png |[ Esp sodomia ]
:
pakiki-pagkarát sa pamamagitan ng pagpa-sok ng uten sa puwit, lalo na ng dala-wang laláki o ng isang tao at hayop : SODOMY

sodomy (só·do·mí)

png |[ Ing ]