staff


staff (is·táf)

png |[ Ing ]
4:
mga tauhan o kawani
5:
Mus limang linyang paha-lang at ang apat na espasyo nitó at kumakatawan sa taas at babà ng tono.

staffer (is·tá·fer)

png |[ Ing ]
:
kasapi ng staff, lalo na sa peryodiko.