tungkod


tung·kód

png |[ Hil Mag Tag War ]
:
pútol ng kahoy o yantok na karaniwang ginagamit na pantulong sa paglalakad, lalo na ng matatanda : BASTÓN, CANE3, STAFF1, WALKING STICK

tung·kód-lá·ngit

png |Bot

tung·kód-pa·rì

png |Bot
:
palumpong (Cordyline fruticosa ) na tumutubò nang mataas, may mga tangkay na may markang pilat ng dahon, at itinatanim bílang palamuti : BASTON DE-SAN JOSE, CORDYLINE, DANGÁ2, KILÁA, KILÁLA