stamp


stamp (is·támp)

png |[ Ing ]
2:
abagay na pantatak bang marka o tatak
3:
amabigat na tapak ng paa bang tunog nitó.

stampede (is·tám·pid)

png |[ Ing ]
1:
biglaang pagtatakbuhan sa iba’t ibang direksiyon ng maraming hayop
2:
biglaang pagsugod o pagtakas ng mga tao dahil sa takot, interes, at iba pang matinding damdamin.