sugar


sugar (syú·gar)

png |[ Ing ]
2:
Kem alinman sa mga pangkat ng mga carbohydrate na kristalina, matamis, natutunaw sa likido, at nakikíta sa mga haláman
3:
matamis na panana-lita.

sugar beet (syú·gar bit)

png |Bot |[ Ing ]
:
uri ng beet (Beta vulgaris ) na pinag-kukunan ng asukal.

sugar cane (syú·gar keyn)

png |Bot |[ Ing ]

sugar-coated (syú·gar-ków·ted)

pnr |[ Ing ]
1:
hinggil sa mga pagkain na nababalutan ng asukal
2:
ginawâng kaakit akit ang panlabas na anyo
3:
labis na sentimental.

sugar-daddy (syú·gar-dá·di)

png |[ Ing ]
:
matandang laláki na nagbibigay ng labis na regalo sa babaeng malakí ang pagkabatà sa kaniya Cf PÁPA5

su·ga·ról

png |[ Esp jugadór ]
:
tao na madalas magsugal var hugadór

sugar palm (syú·gar palm)

png |Bot |[ Ing ]