sugat


sú·gat

png |[ Ilk Kap Pan ST ]
1:
Med anumang hiwa, gasgas, saksak, at iba pa sa katawan lalo na kung napinsala ang balát : BÍGAG, BÍSAY2, LESYÓN1, LÚGAD, NÍNA, SAMÁD, WOUND
2:
anumang sakít ng damdamin ; sa-mâ ng loob — pnd mag·sú·gat, su·gá· tan, su·mú·gat
3:
[Hil] libing
4:
[Hil Seb War] salubong1

Sú·gat

png |Tro |[ War ]