suman


sú·man

png |[ Bik Hil Ilk Kap Pan Seb ST War ]
:
kakaníng binálot sa dahon ng saging, niyog, o katulad : BÚDBOD1, KURÚKOD, SINÚMAN Cf SÚMAN SA ÍBOS, SUMAN SA LIHIYÁ, SÚMANG MORÓN, SÚMANG MORYÉKOS — pnd i·pag·sú· man, i·sú·man, mag·pa·sú·man, mag·sú·man, su·má·nin.

su·man·da·lî

png |[ s+um+andali ]

su·man·dî

png |Psd |[ Mrw ]

su·máng

png
1:
pag·su·máng kilos para salungatín ang isang tao sa pa-raang tíla makikipag-away
2:
[Ilk] anumang yerba, ritwal, o orasyon na pangontra sa masasamâng espiritu o kagát ng ahas.

su·má·ngid

png |[ Kap ]

sú·mang mo·rón

png |[ War suman+ng morón ]
:
sumang popular sa Leyte-Samar, may halòng gata ng niyog at keso.

sú·mang mor·yé·kos

png |[ Tag suman+ ng Esp moruecos ]
:
suman na gawâ sa galapong at may halòng giniling na ube at ibinabalot sa dahon na parang túbo.

sú·mang yá·kap

png |[ Tag suman+na+magka+yakap ]
:
súman sa líhiyá.

sú·man sa í·bos

png
:
suman na gawâ sa galapong at gata na ibinálot sa dahon ng bule : ÍBOS2

sú·man sa li·hi·yá

png |[ Tag suman sa+Esp lejia ]
:
suman na gawâ sa káning malagkit, ibinalot sa abo ng kulitis at ibinabalot nang pasapád at parihabâ sa dahon at sakâ itinatalìng magkayakap ang bawat dalawang piraso : SÚMANG-YÁKAP

sú·man- sú·man

png |[ ST ]
1:
Zoo pugad ng mga uod at langgam
2:
Med si-ngaw sa dila.