sumpak


sum·pák

png
:
uri ng sumpít na may sariling pambomba ng hangin, kara-niwang basâng papel ang bála : PAL-SÚOT

sum·pa·kì

png |[ Seb ]
:
tálo1 o pagtatálo.

sum·pa·kí·ay

png |[ Seb ]