sunod-sunod


su·nód-su·nód

png
:
pagdatíng ng isa matapos ang isa.

su·nód-su·nód

pnr
:
walang pútol na daloy o pagdaraan ng mga bagay, tao, pangyayari, salita, at katulad : ABA-NÍD, CONSECUTIVE, GÁNID2, SAGÚNSON, SIGÍDA2