supot


su·pót

png
1:
[ST] tao na hindi tinuli o hindi pa tinutuli : BÚLHOG, HULÔ1, KÚLUP, LÁMOS2, PISÓT3, PIYÓS Cf SIRKUNSISYON
2:
Bot [ST] palay na walang uhay
3:
[Seb] sumpit1

sú·pot

png
1:
[Bik Hil Ilk Pan ST] sisid-lan na yarì sa papel o plastik, karani-wang ginagamit sa pamimilí
2:
[ST] pakikihalubilo sa mga tao nang hindi pinapansin.