surrealism


surrealism (sur·ya·lí·sim)

png |Lit Sin |[ Ing ]

sur·re·a·lis·mo (sur·ya·lís·mo)

png |Lit Sin |[ Esp ]
:
kilusang avant-garde nitóng ika-20 siglo na tumataliwas sa mga tanggap na realidad ng lipunan, nag-papahayag at nagpapakita ng sub-conscious, at mga hulagway na mula sa panaginip : SURREALISM