tabak


ta·bák

png |[ ST ]
2:
hindi pantay na habi o tabas ng damit.

ta·ba·ka·lé·ra

png |[ Esp tabacalera ]
:
tao na nagtatanim ng tabako.

ta·ba·ke·rí·ya

png |[ Esp tabaquería ]
:
págawáan o tindáhan ng sigarilyo.

ta·ba·ké·ro

png |[ Esp tabaquero ]
:
laláking gumagawâ ng sigarilyo, ta·ba· ké·ra kung babae : MAGTÁTABÁKO

ta·bá·ko

png |[ Esp tabaco ]
1:
Bot malakí at mabalahibong yerba (Nicotiana tabacum ) na may putî o pink na mga bulaklak at malalakí ang mga dahon, katutubò sa Timog America : PINÁDIS, TOBACCO
2:
ang pinatuyông dahon ng nasabing haláman na ginagawâng sigarilyo o maskada : PINÁDIS, TOBACCO
3:
malakíng bilot ng hititing tabako : ABÁNO, CIGAR, SIGÁRO, TOBACCO

ta·ba·kú·han

png |Agr |[ tabako+han ]
:
taníman ng tabako.