tagpo


tag·pô

pnd |mag·tag·pô, tag·pù·in
:
makíta o magkíta.

tag·pô

png
1:
hindi inaasahang pagkikíta : SÁRAK2, TAGBÒ
2:
pagkikíta sa isang tiyak na pook at panahon
3:
Tro isang bahagi ng dula lalo na ng mahabàng dula na may isang buong pangyayari : EKSÉNA1, LUNÁN2
4:

tag·pós

pnr
2:
maaari nang tuliin
3:
Med sa gamot, hindi na mabisà.