takda


tak·dâ

png
2:
pinakamalaking kantidad na ipinahihintulot : KÉDDENG, KÚTOB, LIMIT, TÚBTOB, TULDÙ
3:
Bat panahong inilaan upang maihain ang legal na aksiyon : KÉDDENG, KÚTOB, LIMIT4, TÚBTOB, TULDÙ
4:
[ST] tayâ o pagtayâ
5:
[ST] báwal o pagbabawal.

tak·dà·an

png |[ ST takdâ+an ]
:
pustahan o kasunduan.

tak·dáng

png |[ ST ]
1:
mahabàng damit ngunit hindi umaabot hanggang sahig
2:
mahaba at payat ang mga binti
3:
pagsasabit ng hagdan.

tak·dâng-a·ra·lín

png |[ takdâ+na +aralín ]
:
gawaing iniatas sa mag-aaral upang pag-aralan pagkatapos ng klase : ASSIGNMENT4, HOMEWORK1

tak·dâng-pa·na·hón

png |[ takdâ+na-panahon ]
:
hulíng araw o oras sa pagtatapos ng anuman : DEADLINE, WÁKTU

tak·dáw

png
:
piraso ng sahig na kawayan na hindi kapantay ng iba.

tak·dá·wan

png |Bot
:
palay na nagsi-simula pa lámang magkabutil ; palay na nagbubuntis.

ták·day

png |[ Ilk ]
:
mababàng tulos na sampayan ng lambat.