limit


lí·mit

png
1:
[Kap Tag] dami o bílang ng pag-uulit ng isang pangyayari sa loob ng isang takdang panahon o sa isang hatag na halimbawa : BETBÉT, DALÁS1, DARÁS2, KAÁGSOB, KASÚBSOB, SURÓT
2:
[Kap Tag] pagkakadikit-dikit at kapal gaya ng buhok, damo, at katulad : DUSÓK1, GADÚT, ÍKIT2, PÚSEK, SÍDET — pnr ma·lí·mit

li·mi·tá

pnd |i·li·mi·tá, li·mi·ta·hán, li·mi·ta·hín |[ Esp limitár ]
1:
bigyan ng hanggahan ; saklawin
2:
takdaan — pnr li·mi·tá·do.

li·mi·tá·do

pnr |[ Esp ]
1:
may hanggahan o takda : LIMITED
2:
Kom kung sa kompanya, hinggil sa pag-aari ng mga istakholder at may takda ang bawat isa sa pagbabayad ng utang ng kompanya Cf LIMITED

li·mi·tas·yón

png |[ Esp limitacion ]
2:
isang depekto o kahinaan, gaya sa limitasyong pangkalusugan o limitasyon sa kakayahan : LIMITATION, RESTRIKSIYÓN3

limitation (lí·mi·téy·syon)

png |[ Ing ]

lí·mit·éd

pnr |[ Ing ]

Lí·mi·téd

png |Kom |[ Ing ]
:
kompanya na ang mga may-ari ay responsable lámang sa mga utang nitó hanggang sa maaabot ng puhunang inilagay nilá sa pangalan ng kompanya Cf LTD

limiting adjective (lí·mi·tíng á·dyik·tív)

png |Gra |[ Ing ]
:
pang-uring pantakda.