takip


ta·kíp

png |pan·ta·kíp
:
anumang inilalagay sa ibabaw o sa harap ng isang bagay : AKÍP2, ÁVUN, HÁLAP1, KOVER3, PÍLET, SALÁMPAY, TÁBON2, TAKÁP3, TÁKKAB, TAKLÓB, TAPADÉRA var takób, takóp Cf SAKLÓB

ta·kí·pan

png |[ takíp+an ]
1:
mapang-abusong sistema ng pagpapautang, binabayaran ng magsasaká ang maylupa nang doble pagdatíng ng anihan Cf TAKALÁNAN2, TALINDUWÂ1
2:
pagtutulungang itagò ang isang lihim
3:
Bot [Pan] pugáhan .

ta·kíp-a·sín

png |Bot
:
maliit na punongkahoy (Macaranga bicolor ), 8 m ang taas, malago ang mga da-hon na may mahabàng tangkay : BINÚNGA2

ta·kíp-ku·hól

png |Bot
:
haláman (Centella asiatica ) na hugis bató ang lungtiang dahon, mabalahibo ang tangkay, at kulay lilà ang bulaklak : HAHÁNGALÓ, PISPÍSING, TAKIP-SUSÔ TAPINGÁN-DAGÂ

ta·kíp·ma·tá

png |Ana

ta·kip·sí·lim

png
2:
larong hulaán, pinipiringan ang matá ng taya, paiikutin nang tatlong beses at kailangang may mahúli siyang kalarong huhulaan ang pangalan.

ta·kíp·si·lí·pan

png
:
ang pahilíg o patayông balangkas na kahoy sa pagitan ng mga baitang ng hagdanan : RISER2

ta·kíp-su·sô

png |Bot