talaga


ta·la·gá

png
1:
ang likás na katangian o kakayahan ng isang tao Cf KATALA-GÁHAN
2:
pag·ta·la·gá pagtanggap at pagbubuhos ng sarili para sa isang gawain, tungkulin, o pana-nalig
3:
pag·ta·ta·la·gá paghirang o pagpapadalá ng isang tao para sa isang gawain o tungkulin, hal pagtatalaga ng bagong pinunò o pagtatalaga ng sundalo sa Minda-nao Cf DESTÍNO

ta·la·gá

pnb |[ Bik Ilk Kap Pan Tag ]
1:
walang duda ; tiyak na tiyak : BAYÁ, SIYÉMPRE2
2:
sang-ayon sa lahat : SIYÉMPRE2

ta·la·gà

png |[ ST ]