talik


ta·lík

png
2:
kompás ng kamay sa pagsasayaw.

tá·lik

png |[ Kap Tag ]
1:
pagiging malapit sa isa’t isa ; malapít na magkakilála : HÍRUP, KADILÍAN, MADALÍKOT, SIMPUNGÁLAN, SUÓK — pnr ma·tá·lik
2:
hibas para sa karát.

ta·li·ka·kás

png
:
labis na pagpupunyagi o pagsisikap.

ta·lik·bá

png

tá·lik-bí·be

png |Say |[ Agt ]
:
sayaw na ginagaya ang pagtatalik ng mga bibe.

tá·lik-lá·ngaw

png |Say |[ Agt ]
:
sayaw ng mga Ita sa Pinatubo na ginagaya ang pagtatalik ng mga langaw.

ta·lí·kod

png
1:
pagpapalit ng posisyon o direksiyon na ang likod ng katawan ang nása harap ; pagharap sa iba o kabilâng direksiyon o panig
2:
kilos o pasiya kaugnay ng pagtanggi, pagtakwil o hindi pagkilála — pnd i·ta·lí·kod, ta·li·kú·ran, tu· ma·lí·kod.

ta·lí·kol

png
:
upúan sa bangka.

ta·li·kóp

pnr

tá·lik-pa·te·rék·te·rék

png |Say |[ Agt ]
:
sayaw na ginagaya ang galaw ng maliliit na ibon.

ta·lik·tík

png |[ ST ]
1:
pansamantalang bakod
2:
pagdadagdag sa isang sisidlan
3:
paglalagay ng tanda sa hanggáhan.

ta·lik·tít

png |[ ST ]
:
malakas na tinig.

ta·li·ku·rán

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng halaman.

ta·lik·wás

pnr |[ ST ]
2:
mabilis o biglaang bumangon.