tatlo


tat·ló

pnr |Mat
1:
kabuuan ng dalawa at isa : ATLÓ, ATLÚ, TALLÓ, TALÚRA, TATDÓ, TELÓ, THREE, TRES, TULÓ, TÚU
2:
bílang sa pagitan ng dalawa at apat : ATLÓ, ATLÚ, TALLÓ, TALÚRA, TATDÓ, TELÓ, THREE, TRES, TULÓ, TÚU

tat·lóng-pá·lad

png |Bot |[ ST tatló+ng-pálad ]
:
isang uri ng punongkahoy na maliit.

tat·ló’t wa·lâ

png
:
laro ng kalalakíhan sa Katagalugan, inaayos nang naka-harap ang ibon ng tatlong barya bago ihagis, at kung lumapag sa sahig na tatlong tao ang mga barya, panalo ang tumira ; panalo naman ang mga kalaban kung ibon ang lumabas.