tela


té·la

png |[ Esp ]
:
anumang hinábing hibla ng mahimaymay na bagay, gaya ng bulak, lana, seda, at iba pa : ÁBAL, ABÉL, CLOTH, DRAPERY3, INÁOL, KÁYO2, LÉGO2, NUÓG, PANÁPTON1, TEXTILE

té·la-a·lám·bre

png |[ Esp ]
:
kasangkapan sa pagsukat ng diyametro ng tela : TÉLA-METÁLIKÁ

té·la·bán·wa

png |Ana |[ Kap ]

telaesthesia (te·lis·thé·sya)

png |Sik |[ Ing ]
:
ang ipinalalagay na pagdamá sa mga pangyayari o bagay na nása malayò sa halip na sa pamamagitan ng kinikilálang pandamá.

té·la·hé·ro

png |[ Esp telajero ]
:
munting mákináng ginagamit sa pagha-hábi ng tela ; munting habihán.

té·la-me·tá·li·ká

png |[ Esp ]

te·lá·taw

png |Ana |[ Kap ]