tent


tent

png |[ Ing ]
:
portabol at telang habong o kublihan para sa kamping o bílang pansamantalang gusali : KUBÓL2, MALIGÓY, TOLDA2

tentacle (tén·ta·kél)

png |[ Ing ]

ten·tá·ku·ló

png |[ Esp tentaculo ]
1:
Zoo mahabà, manipis, at nababaluktot na galamay ng isang hayop, lalo sa invertebrate, ginagamit sa pagdamá, paghawak, o paggalaw : TENTACLE
2:
bagay na katulad nitó na ginagamit sa pagdamá, at iba pa : TENTACLE

ten·tas·yón

png |[ Esp tentacion ]

tén·ten

png |Ana |[ Pan ]

ten·te·ne·dór

png |Bot |[ Ilk ]

tenth (tent)

pnr |Mat |[ Ing ]