tern


tern

png |Zoo |[ Ing ]
:
kauri ng gull (family Sternidae ) ngunit karani-wang higit na maliit at higit na payát at may mahabàng patulis na pakpak at buntot na parang tagdan : KANAWÁY2

tér·na

png |Pol |[ Esp ]
:
listáhan ng tatlong kandidato para sa opisina ng gobernadorsilyo na isinusumite sa gobernador heneral.

ter·nár·yo

png |[ Esp ]
:
tatlong araw na debosyon.

ter·ná·te

png |Bot
:
uri ng saging var tarnáte

tér·no

png |[ Esp ]
2:
dalawa o mahigit pang bahagi na may mag-katugmang estilo, kulay, o anyo, hal ternong damit.