time


time (taym)

png |[ Ing ]
:
óras .

time bomb (táym bam)

png |[ Ing ]
1:
bomba na sumasabog ayon sa itinakdang oras
2:
anumang sitwasyon o kondisyong may ganitong mekanismo.

timecard (táym·kard)

png |[ Ing ]
:
kard na ginagamit sa pagtatalâ ng oras ng pagdatíng at pag-alis ng isang empleado mula sa opisina.

time deposit (táym de·pó·sit)

png |[ Ing ]
:
deposito na maaaring makuha pagkaraan ng panahong napagkasunduan o alinsunod lámang sa pabatid ng bángko.

tí·mek

png |[ Ilk ]

timekeeper (taym·kí·per)

png |[ Ing ]
:
tagatalâ ng oras, lalo na sa empleo o isports.

tí·mel

png |Zoo |[ Pan ]

timeless (táym·les)

pnr |[ Ing ]
1:
walang simula at wakas
2:
walang pagtukoy sa isang tiyak na panahon.

time limit (taym lí·mit)

png |[ Ing ]
:
panahong itinakda na inaasahang matapos ang isang gawain.

timely (táym·li)

pnr |[ Ing ]
:
napapanahon ; nása tamang oras.

time-out (táym awt)

png |[ Ing ]
1:
panandaliang pagtigil sa gawain
2:
Isp panandaliang paggambala sa regular na oras ng paglalaro para makapagpahinga o makapag-usap ang mga manlalaro Cf TÓPO

timepiece (táym·pis)

png |[ Ing ]
:
aparato sa pag-alam at pagtatalâ ng oras.

timer (táy·mer)

png |[ Ing ]
1:
tao o bagay na nagsasabi o nagtatalâ ng oras
2:
mekanismong awtomatiko sa pagpapagana ng isang aparato o kasangkapan na itinakdang gumana sa isang tiyak na oras
3:
aparato sa pag-alam ng oras na lumampas sa itinakdang panahon.

timetable (taym·téy·bol)

png |[ Ing ]
1:
talahanayan ng iskedyul na nagpapakíta ng mga oras ng pagdatíng at pag-alis ng mga tren, eroplano, at iba pa
2:
anumang iskedyul o plano na nagtatakda ng mga gawain o pangyayari.

time zone (táym zown)

png |Heg |[ Ing ]
:
isa sa dalawampu’t apat na rehiyon o dibisyon ng globo, halos sumasa-bay sa mga meridyan sa sunod-sunod na mga oras mula sa obserbatoryo ng Greenwich, England.