tipon


tí·pon

png
1:
pag·ti·tí·pon pagsasáma-sáma ng mga tao o mga bagay : IMPÓN, ÓRDON, TÍGOM, TÍROK Cf LÍKOM1
2:
ka·ti·pú·nan pagpilì ng mga bagay upang pagsamá-samáhin alinsunod sa uri, antas, at katulad na pamantayan, gaya sa katipúnan ng mga akdang pampanitikan : IMPÓN, KOLEKSIYÓN4, ÓRDON, TÍGOM, TÍROK var ípon

ti·póng

png |Bot |[ Bik ]
:
búko ng niyog.

tí·pon-tí·pon

png |[ Bik Hil Seb Tag War ]