tirik


ti·rík

png |Zoo |[ Kuy Tag ]

tí·rik

png
1:
pagtutulos ng kandila ; pagtatayô ng tagdan ng watawat, at katulad : BUGSÓK3, TALDÓK2, TERÉK, TÚGDOK, TURÓK1, ÚGBOK, UGSÓK2, ÚSOK2
2:
Med pagpunta ng itim ng matá sa dakong itaas na halos putî na lámang ang makikíta
3:
Psd pagharang sa ilog o pagbabaklád upang mangisda.