bugsok


bug·sók

png
2:
matong na katamtaman ang laki at sisidlan ng mga butil
3:
[Hil Seb] tírik1

bug·sók

pnd |bug·su·kán, i·bug·sók, mag·bug·sók |[ ST ]
1:
maglagay ng marami’t mabigat na bagay sa dakong harap ng sasakyang-dagat
2:
pabayaang bumagsak.

búg·sok

png
1:
[Hil Seb Tag] túlos
2:
Zoo [War] usá.

bug·sók·ti·pás

png |[ ST ]
:
malakíng sisidlan na maaaring maglamán ng isang daang salop.