tiwalag


ti·wa·lág

png |pag·ti·ti·wa·lág |[ Kap Tag ]
:
pag-aalis sa trabaho o empleo : DISMISSAL3, ÉKSPULSIYÓN, EXPULSION, TANGGÁL2 — pnd i·ti·wa·lág, mag· ti·wa·lág.

ti·wa·lág

pnr |[ Kap Tag ]
1:
naalis sa trabaho o empleo : ÉKSPULSÁDO, SISÁNTE — pnd i·ti·wa·lág, mag·ti·wa· lág
2:
hiwaláy sa karamihan o nag-iisa : BUKÓD