tongtong


tóng·tong

png
1:
[Iby] lupon ng matatandang tagapayo sa komunidad ng mga Ibaloy
2:
Lit [Pan] salaysáy1
3:
[Mrw] bulóng1