tope


tó·pe

png
1:
Mek [Esp] ring o sangga sa bára o túbo, ikinakabit upang mapigil ang paggalaw, bílang pandugtong sa bahagi, at iba pa
2:

to·pék

png |Zoo |[ Pan ]