tuka


tu·ká

png |[ Pan ]

tu·kà

png |Zoo |[ Hil ]

tu·kâ

png
1:
Zoo [Bik Hil Mrw Seb Tag War] panlabas na bahagi ng bibig ng ibon, matigas, at karaniwang patulís ang hugis : BEAK, ÓTOB, SÍPPIT, TOPÉK, TUKÀ, TUKTÓK3, TUKTÚK2
2:
pag·tu·kâ paggamit ng tuka1 upang kumain : ATTÚKAW
3:
[Bik Hil Seb Tag War] pagtangô dahil sa antok : DUKMÉM, DUNGSÁ, KÁNDO, TUKATÓK, TUNGKÂ

tu·kád

png
1:
Ark [Ilk] baitang sa hagdanan o sa paaralan
2:
[Bik] pagtúngo sa bukid.

tu·kág

png |[ War ]

tu·kák

png |Zoo
:
maliit na ibon (Eurylaimus steerii ) na may punggok na katawan, malaking ulo at tuka na kahawig ng pato at makulay na balahibo : BROADBILL, TÚKAT

tu·kák-tu·kák

png |Med |[ Ilk ]

tu·kál

png
1:
Bot halámang tubig (Eichhornia crassipes ) na biluhabâ ang dahon na may lapad na 5–12 sm, mapintog ang tangkay, mabalahibo ang mga ugat, tíla dapò ang mga bulaklak na asul o lilà, at hugis itlog ang mga butó : HASÍNTO2, PULÁW1, WATER HYACINTH
2:
[Bik] tígkal.

tú·kal

png |[ Ilk ]
:
tukod na kawayan, ginagamit sa mga punòng nakahilig.

tu·káng

png |Zoo |[ Kap Tag ]
:
tawag sa ibong wala o kaunti ang balahibo : DULDÓLAN, ÍLING1, LÚNDONG, SIGÓN2

tu·ká·ro

png |Zoo

tu·ka·ról

png

tu·kás

pnr |[ Seb ]

tú·kat

png |Zoo |[ Sub ]

tu·ka·tók

png

tú·kaw

png |[ Bik ]

tu·ká·wan

png |[ Bik túkaw+an ]

tu·ká·yo

png
:
varyant ng tokáyo.