toston


tos·tón

png |Kom
1:
[Esp] salaping pilak na dinalá ng mga Español sa Filipinas at unang perang Europeo na dumating noong 1521 at nagkakahalaga ng 50 sentimo : SALAPÎ2
2:
Bot yerba (Trianthema portulacastrum ) na humahabà nang hanggang 60 sm ang tangkay at maaaring gulayin.