tukal


tu·kál

png
1:
Bot halámang tubig (Eichhornia crassipes ) na biluhabâ ang dahon na may lapad na 5–12 sm, mapintog ang tangkay, mabalahibo ang mga ugat, tíla dapò ang mga bulaklak na asul o lilà, at hugis itlog ang mga butó : HASÍNTO2, PULÁW1, WATER HYACINTH
2:
[Bik] tígkal.

tú·kal

png |[ Ilk ]
:
tukod na kawayan, ginagamit sa mga punòng nakahilig.