pulaw


pu·láw

png
1:
2:
pagpútol ng sanga ng punongkahoy
3:
[Hil Seb] púyat.

pú·law

png
1:
[ST] púyat dahil hindi makatulog
2:
[ST] pagpupuyat bu-ong gabi hábang nangangalaga sa maysakit
3:
[ST] kalungkutan na du-lot ng pag-iisa
4:
Bot [ST] isang uri ng gabe
5:
[Bik] anumang nakagigim-bal at nakapupukaw sa tao na natutu-log
6:
[Pan] pagbabago ng opinyon o palagay
7:
[Seb] pagtatrabaho nang lagpas sa oras
8:
Heo [Mag] pulô
9:
[Sub] telang abaka na hinábi ng kamay.

pú·law

pnr
1:
[Hil] dalisay1
2:
[Seb] walang pinta.

pu·la·wán

png |[ Seb ]