tulis


tu·lís

png |Zoo
:
maliit na isdang-alat (genus Dussumieria ), kapamilya ng tamban, may uring pinilakang mangasul-ngasul at may uring pinilakang mangilaw-ngilaw : SPRAT, TAMBÁN HÉLOS, TULISÁN2

tu·lís

pnr |pa·tu·lís
:
may anyo ng túlis : ANGGULÁR

tú·lis

png
1:
matalas na dulo o anumang may matalas na dulo : PANÁS3, TALÍNIS, TIRÁD, UTÁNG2
2:
nakaungos na piraso o bahagi ng lupa.

tu·li·sán

png |[ tulis+an ]
1:
taguri sa bandído1
2:
Zoo [Ilk] tulís.