tuman


tú·man

png |[ Hil Seb War ]

tu·ma·nà

png
1:
Heo mataas na lupain
2:
Agr taníman, karaniwan ng gulay at malapit sa tubigan.

tu·mán·dok

pnr |[ Seb ]

tu·máng

png |[ Bik Tag ]
:
puna o pansin na nakapag-uudyok ng away ng isang nakatataas sa isang higit na mababà ang ranggo o kalagayan.

tú·mang

png |[ Bik ]
:
lában o paglában.

tu·ma·ngád

pnr |[ Ilk ]

tu·máng·gong

png |Zoo |[ Ted ]
:
mammal na kauri ng aso (genus Vulpes ), may matulis na nguso at malagông buntot : FOX

tu·máng·law

png |[ t+um+anglaw ]
:
inupahan o inimbitahang kasáma na makakapiling ng isang táong nag-iisa.

tu·ma·níg

png |Zoo |[ Ifu ]
:
inahing baboy-damo.

tu·má·nog

png |Mit
:
maliit at parang duwendeng nilaláng.