tumang


tu·máng

png |[ Bik Tag ]
:
puna o pansin na nakapag-uudyok ng away ng isang nakatataas sa isang higit na mababà ang ranggo o kalagayan.

tú·mang

png |[ Bik ]
:
lában o paglában.

tu·ma·ngád

pnr |[ Ilk ]

tu·máng·gong

png |Zoo |[ Ted ]
:
mammal na kauri ng aso (genus Vulpes ), may matulis na nguso at malagông buntot : FOX

tu·máng·law

png |[ t+um+anglaw ]
:
inupahan o inimbitahang kasáma na makakapiling ng isang táong nag-iisa.