tuna


tu·nà

png
1:
Heo [War] lupà1–3
2:
[Seb] gúmon3

tu·nâ

pnr

tú·na

png |Zoo |[ Ing ]
:
malakíng isdang-alat (family Scombridae ), may bilugang katawan at tulís na nguso : ATÚN Cf ALANGÚLAN

tú·nas

png |Bot
1:
tíla buhangin o mustasang maliit na bunga
2:
[Seb Tag] lótus2

tu·náw

png |Asn |[ ST ]
:
pagtatapat ng mundo at ng buwan.

tu·náw

pnr
:
naging tubig o likido : LAPÚNAW, LUSÁW, TIGNÁS, TUGNÁS Cf MOLTEN

tú·naw

png
1:
pagiging nása anyo ng likido : NÁWNAW2
2:
pagbabago ng anyo ng pagkain sa bibig, tiyan, at bituka upang masipsip ng katawan : NÁWNAW2

tú·nay

png |Kom |[ Seb ]
:
sa sinaunang lipunang Bisaya, pagbili sa pamamagitan ng salapi.